top of page

Kultuuriperintökasvatuksen seura tarjoaa opettajille laadukkaita materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi. Esimerkkinä Kulttuurin vuosikello -sivusto, jolla voi tarkastella kulttuuriperinnön, maailmanperinnön, ihmisoikeuksien sekä globaalikasvatuksen materiaaleja joko teemoittain tai kuukausittain. Sivustolla voi myös luoda kokonaan omanlaisensa vuosikellon! Upeaa työtä!

Opetussuunnitelmatutkimuksen (Curriculum Studies) alaan sijoittuva kymmenestä vertaisarvioidusta artikkelista koostuva Aution, Hakalan ja Kujalan toimittama Opetussuunnitelmatutkimus -- Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen -teos julkaistiin juuri ennen joulua. Teos on luettavissa sähköisenä pdf-versiona selaimessa.

Kirsti Lonka työryhmineen on kehittänyt arviointityökalun opettajalle laaja-alaisen opetuksen toteuttamiseksi. Työryhmä:  Juho Makkonen, Topi Litmanen, Minna Berg, Lauri Hietajärvi, Milla Kruskopf, Heidi Lammassaari, Erika Maksniemi, Maija Nuorteva. Tie laaja-alaiseen osaamiseen -oppaan on julkaissut Microsoft ja se löytyy sähköisenä pdf-muodossa. 

Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tuottama videosarja: Kirsti Longan Oivaltava oppiminen videot, suomeksi ja på svenska. Lisää videosarjan muut osat löydät klikkaamalla itsesi YouTubeen.

Ope osaa -risteilyn alustus: prof. Jari Lavosen Opettajankoulutusfoorumin terveiset -esitys.

Ope osaa -risteilyn alustus: prof. Martti Raevaaran Learning About / For the Future -esitys. 

Ope osaa -risteilyn alustus: yliopistonlehtori Tapani Innasen ja tutkijatohtori Anuleena Kimasen KuKaS-hankkeen esitys

Ope osaa -risteilyn alustus: Peter von Bonsdorffin Yhteisopettajuus-esitys.

Leikin ammattilaiset -teos (toim. Kangas & Fonsén) pohjautuu varhaiskasvatuksen maisteriopintojen opintojakson Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona tavoitteisiin ja sisältöihin. Opintojaksossa tarkastellaan leikkiä eri tieteenalojen kautta niin ilmiönä kuin leikkiin liittyvien erilaisten merkityksen kautta. Tavoitteena on tuottaa taitoa ymmärtää ja analysoida leikkiä erilaisista teoreettisista näkökulmista ja käytännössä soveltaa, tuottaa ja uusintaa leikkiä, ymmärtäen sen merkitys lasten sosiaalisille suhteille, oppimiselle ja kehitykselle.

Jan Löfström, Arja Virta & Ulla-Maija Salo​: Valppaaksi kansalaiseksi - Yhteiskuntatiedollisen opetuksen taito ja teoria. "Tässä teoksessa käsitellään yhteiskunnallisen kasvatuksen ja opetuksen teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Kirjan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opettajat ja opettajaksi opiskelevat, joiden työkenttään yhteiskuntaopin opetus kuuluu ja joiden vastuulla koulun yhteiskunnallinen kasvatus useimmiten on. Yhteiskuntaoppi perusopetuksen ja lukion oppiaineena on keskeinen osa yhteiskunnallista kasvatusta ja opetusta, mutta näiden alue on laajempi, sillä se ulottuu myös muihin oppiaineisiin ja viime kädessä koulun koko toimintakulttuuriin. Kaikki opettajat ovat yhteiskunnallisia kasvattajia."

Check out this amazing and extensive webpage by Russ and Riitta Palmer about their life work on social-haptic communication! Russ Palmer is an International Music Therapist and Vibroacoustic Therapy Practitioner. Born severely deaf, he has Usher Syndrome, is registered deafblind and uses two cochlear implants (CIs). Riitta Palmer is the senior researcher and leader of the Social-Haptic Communication research group, at the University of Helsinki, Finland. She has developed, researched and taught social-haptic communication, haptices (touch messages), and their grammar, haptemes, for almost 30 years.

Social-haptic communication is an approach developed over nearly 30 years to improving communication with a person with sensory loss (primarily blind and deafblind) with friends, family and professionals. It allows them to receive environmental descriptions, direction and locations of people and objects, and even experience stories through touch messages.

Why is Finnish teacher training awesome?

To work as a qualified teacher in Finland, university students practice in a teacher training school during their studies. The Master’s Degree includes 20 credits of training for both class teachers and subject teachers. 

Sirkku Myllyntausta currently works as Lecturer and Teacher Training Coordinator in the Viikki Teacher Training School in Helsinki. She is in charge of all the class teacher trainees who come to the school during their compulsory trainee periods.

– We teach trainees to make professional judgements and pedagogical decisions, Sirkku Myllyntausta says. The teacher training schools in Finland can be compared to university teaching hospitals for medical students. The teacher’s profession is highly respected in Finland. A teacher is an expert, comparable to an engineer, lawyer or a medical doctor. Source: Helsinki University

Erityisiä koulutuspolkuja. Vaativa erityinen tuki toisella asteella.

Tutustu videon kautta TELMA-opiskelija Valtteri Hakalan ja ammatillisen erityisopettajan Tuula Jägerroosin ajatuksiin.

Opet yhteistyössä! Tulevaisuutta luova opettajankoulutus -seminaari 28.-30.10.2019

Seminaarissa ideoimme yhdessä tulevaisuuden opettajuutta ja jaoimme avoimesti näkökulmia
opettajan pedagogisen osaamisen ja arviointiosaamisen kehittämisen tueksi. Seminaari verkostoi opettajien, opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien sekä tutkijoiden
välistä yhteistyötä. Tutustu sisältöihin alla olevien linkkien kautta.

Ope osaa –hanke opettajan pedagogisten opintojen kehittäjänä

Hankkeen johtaja Inkeri Ruokonen esitteli hankkeen tavoitteita ja tuloksia. 

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 28.11.2019

Paasitorni, Helsinki

bottom of page