top of page

Kestävän tutkimusperustaisen opetta-jankoulutuksen ja uutta luovan opettajien osaamisen rakentaminen:

Opettajan pedagogisen osaamisen kehittämishanke

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kasvatustieteiden maisteriohjelman Ope osaa -hankkeessa kehitetään opettajan osaamisperustaisuutta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kasvatustieteiden osaston, ainetiedekuntien ja harjoittelu- ja kenttäkoulujen sekä yhteistyöyliopistojen kanssa. Tuloksena syntyy toimivia opettajan pedagogisten opintojen yhteistyömalleja, jotka esitellään tällä sivustolla.

Hankkeessa aktivoidaan opiskelijat opettajuutensa kehittämiseen sekä yhteistyöhön muiden opettajiksi opiskelevien kanssa. Hankkeen erilaisissa temaattisissa oppimis- ja tutkimusprojekteissa mahdollistetaan uudenlaisia kohtaamisia opiskelijoiden ja kentän opettajien välillä, joista pyritään aikaansaamaan oppimisprojekteja, gradun aiheita sekä tutkimusta ja yhteistyötä. Hankkeiden välisessä yhteistyössä on mukana tutkijoita ja opiskelijoita eri kampuksilta ja yhteistyöyliopistoista.  

Opettajien pedagogisen osaamisen kehittämishanke yhdistää siis kentällä olevia opettajia meneillään oleviin tutkimushankkeisiin, kehittää ja arvioi opettajankoulutusta sekä pyrkii lisäämään erityisesti aineenopettajankoulutuksen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen yhteistyötä. Yhteistyön myötä uutta tietoa liikkuu yliopistosta kouluihin ja vastaavasti työelämätietoa kouluista yliopistoon.

Ope osaa -hanke on yksi 12:sta osahankkeesta, jotka kuuluvat OKM:n rahoittamaan Uudistuva opettajankoulutus -hankkeeseen. Tutustu Uudistuva opettajankoulutus -sivuihin täällä!

Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopiston opettajankoulutusta järjestävät tiedekunnat, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Normaalikoulut ja kenttäkoulut (Helsinki, Vantaa).

Ope osaa -hankkeen johtaja: Inkeri Ruokoneninkeri.ruokonen(a)helsinki.fi

Hankkeen projektisuunnittelija: Erika Perttuli-Borobioerika.perttuli-borobio(a)helsinki.fi

Ope osaa -hankkeen keskeiset tavoitteet:

1

Aktivoida opiskelijat opettajuutensa kehittämiseen sekä yhteistyöhön muiden opettajiksi opiskelevien kanssa.

2

Kehittää uusiin koulutusohjelmiin ja yhteistyöyliopistojen koulutus-ohjelmiin työelämäsuuntautuneita jaksoja.

3

Yhdistää kentällä olevia opettajia meneillään oleviin Kärkihankkeen tutkimushankkeisiin sekä kehittää ja arvioida opettajankoulutuksen ja erityisesti 

aineenopettajankoulutuksen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen yhteistyötä.

Teemme yhteistyötä seuraavien hankkeiden kanssa:

AAKE-hanke, eli Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla / prof. Kurt Fagerstedt & tohtoriopiskelija Justus Mutanen

 

KuKaS - Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä / yliopistonlehtori Tapani Innanen & tutkijatohtori Anuleena Kimanen.

Laajalaisen osaamisen tiekartta / prof. Kirsti Lonka

Pedagoginen johtajuus / varadekaani, prof. Arto Kallioniemi

bottom of page