top of page
  • Lotta Avelin

Opet yhteistyössä! – Tulevaisuutta luova opettajankoulutus

Opet yhteistyössä! – Tulevaisuutta luova opettajankoulutus -laivaseminaarissa ideoitiin 28.-29.10. tulevaisuuden opettajuutta ja jaettiin näkökulmia opettajien pedagogisen osaamisen ja arviointiosaamisen kehittämisen tueksi. Seminaari tarjosi tilaisuuden verkostoitumiseen ja vertaistukeen opettajien osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille opettajankouluttajille, tutkijoille, Helsingin yliopiston alumneille ja opiskelijaedustajille


Kaksipäiväisen seminaarin aikana kuultiin alustuksia opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvistä aiheista. Alta löydät videotallenteet asiantuntijoiden alustuksista.


Ensimmäisenä päivänä Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja, professori Jari Lavonen kertoi opettajan koulutuksen kansallisista tavoitteista ja toimenpiteistä.Yliopistonlehtori Tapio Toivanen käsitteli tulevaisuuden opettajanavaintaitoja, empatiaa ja vuorovaikutusta.Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori Tapio Lahtero käsitteli kehittävää pedagogista johtajuutta.Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n puheenjohtaja Sanni Salmenoja esitteli liiton tavoitteita tulevaisuuden opettajankoulutukselle.Toisen seminaaripäivän aloitti vararehtori Vesa Erähalme kertomalla oppimisen tuesta joustavissa oppimisympäristöissä.KAARO-verkoston projektipäällikkö Marja Tamm kertoi opettajan arviointiosaamisen kehittämisestä.Helsingin yliopiston VERME-hankkeesta professori Erja Syrjäläinen ja yliopistonlehtori Riitta Jyrhämä kertoivat vertaismentoroinnin työtavasta opettajan induktiovaiheen tukena.Lisäksi laivaseminaarissa koottiin Flingan avulla osallistujien ajatuksia opettajien pedagogisten opintojen kehittämiseksi. Kaikkia opettajankoulutuksen opintosuuntia yhteen kokoavana pidettiin sitä, että Opettajan pedagogiset opinnot 60 op ovat samalla kasvatustieteen perus- ja aineopinnot, josta vähintään kolmannes on harjoittelua. Tässä on paljon kaikkeen opettajuuteen kuuluvaa yhdistävää pedagogista ja kasvatustieteellistä ajattelua.


Vuorovaikutus- ja reflektointitaitojen oppiminen ja opetusharjoittelu nousivat keskeisinä esille, samoin se tosiasia, että opettaja on pedagogisen osaamisen johtajana luokassa tai lapsiryhmässä. Eriytyviä osia opettajan pedagogisiin opintoihin kaivattiin nimenomaan ikäkausi- ja ainedidaktisen osaamisen kehittämisen alueilla.


Tärkeinä oppimisen alueina mainittiin mm. kasvatustieteen ainepedagogiset ja alakohtaiset sovellutukset ja niihin liittyvä arviointiosaaminen. Kun seminaariväeltä kysyttiin mihin suuntaan opettajan pedagogisia opintoja olisi tulevaisuudessa kehitettävä, nousivat esille yhteistyön ja vertaismentoroinnin teemat. Pedagogisiin opintoihin toivottiin toiminnallista pedagogiikkaa ja yhteiskunnallisia näkökulmia (opettaja yhteiskunnallisena pedagogisena vaikuttajana).

Koulutuksella on tuettava asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistä. Samalla on uskallettava olla rohkea ja luova, leikkiä ajatuksilla ja kehittää uutta. Normaalikoulujen, kenttäkoulujen ja päiväkotien sekä opettajankoulutuksen välille toivottiin enemmän yhteyttä ja mahdollisuuksia vastaavanlaisiin kehittämisseminaareihin.Kuvaus: Pia Mikkola ja Lotta Avelin

Editointi: Riku Vornanen

0 comments

Comments


bottom of page