top of page

ti 15. toukok.

|

Siltavuorenpenger 3A, Athena 302

Opet osaa yhdessä -seminaari

Tervetuloa Opet osaa yhdessä-seminaaripäivään Helsingin yliopistoon 15.5.2018. Seminaarin teemana on yhteisopettajuus ja se on suunnattu kaikille yhteisopettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille

Ilmoittautuminen ei ole alkanut.
Hankkeen muut tapahtumat

Aika ja paikka

15. toukok. 2018 klo 9.00 – 16.00

Siltavuorenpenger 3A, Athena 302, Siltavuorenpenger 3, 00170 Helsinki, Finland

Tapahtumasta

Tervetuloa Opet osaa yhdessä-seminaaripäivään Helsingin yliopistoon 15.5.2018. Seminaarin teemana on yhteisopettajuus, jota on kehitelty tämän lukuvuoden aikana opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvien opetusharjoittelujen yhteydessä Normaalikouluissa.

Opet osaa yhdessä-seminaaripäivä on kaikille yhteisopettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille kaikille avoin, maksuton, innovatiivinen ja mukaansatempaava keväinen tapahtuma. Seminaari on osa OKM:n rahoittamaa Helsingin yliopiston kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja uutta luovan opettajien osaamisen rakentamisen hanketta, jonka Ope osaa- osahanke kehittää erityisesti opettajaksi opiskelevien osaamista osana opettajan pedagogisia opintoja. Seminaaripäivä koostuu kaikille yhteisistä luento-osuuksista, työpajoista ja osallistavasta improteatterista. Tule ideoimaan ja vaikuttamaan yhteisopettajuuden tulevaisuuteen!

Opet osaa yhdessä -kehittämisseminaari 15.5.2018

(Athena 302, 360, 261, 168)

9.00-9.30 Aamukahvi

9.30-9.45 Seminaarin avaussanat

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Henri Pesonen, tutkijatohtori Juho Honkasilta ja vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne.

9.45-10.30 Keynote 1: Erityispedagogiikan professori, Marjatta Takala | Oulun yliopisto

Luennolla kuvataan yhteisopettajuuden taustoja, erilaisia malleja ja haasteita. Esitetty materiaali perustuu tutkimusnäyttöön Suomessa ja maailmalla. Oulun yliopiston Tuetaan yhdessä-hanke on selvittänyt yhteisopettajuuden käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla (vastaajia n. 400) ja alustavia tuloksia tästä kyselystä mukana.

10.30-11.15 Keynote 2

Keynote 2: Anna Rytivaara (KT) | Jyväskylän yliopisto

Luennolla käsitellään yhteisopettajuutta kahdesta näkökulmasta. Toisaalta yhteis-opettajuus on työn kehittämisen ja ammatillisen oppimisen väline. Toisaalta yhteis-opettajuus on myös työn kehittämisen ja oppimisen kohde. Luennolla yhdistetään tutkimustietoa ja opettajien kokemuksia yhdessä opettamisesta.

11.15-12.00 Vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne

Yhteistyön konkretiaa: Kampata vai kannustaa?

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.30 Työpajat: (kts. työpajojen tarkat kuvaukset seuraavalta sivulta)

1. Vuorovaikutustaidot: yliopistonlehtori Juho Honkasilta

2. Tukiviittomat: erityisluokanopettaja (KM) Mervi Saikkonen

3. Yhteisopettajuus: erityisopettajat Peter von Bonsdorff, Riitta Hosio, Heidi Mattila ja Pasi Sorjonen

14.30-15.00 Kahvi

15.00-15.45 Vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne

Yhdessä ongelmien ratkaisuun FORUM-menetelmää soveltaen

15.45-16.00 Kiitossanat

TYÖPAJAT

1. Rakentavan vuorovaikutuksen taidot / tutkijatohtori Juho Honkasilta

Työpajassa keskitytään yhteisopettajuuden kannalta keskeisiin vuorovaikutuksen osataitoihin: avoimeen vuorovaikutukseen, palautteen antamiseen ja palautteen vastaanottamiseen. Tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen; valmiita vastauksia ei tarjota!

Työpajan harjoitukset tähtäävät kokemuksellisuuteen ja dialogisuuteen, ja työpaja toteutetaan toiminnallisin yksilö-, pari-, pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmin. Työpajaa varteen tehdään pienimuotoinen, valmistava ennakkotehtävä, jota työstetään työpajassa.

2. Tukiviittomat / erityisluokanopettaja (KM) Mervi Saikkonen

Tutustutaan viittomaperusteiseen kommunikaatioon. Opetetaan yhdessä (yhteisopettajuus) koulumaailman perusviittomia. Aloitetaan alkeista, saadaan tuntumaa viittomien ja viittomakielen maailmaan.

3. Yhteisopettajuus / erityisopettajat Peter von Bonsdorff, Riitta Hosio, Heidi Mattila ja Pasi Sorjonen

Viikin normaalikoulun erityisopettajat kertovat kokemuksistaan yhteisopettajuudesta omassa työssään sekä harjoittelun osana. Miten luokanopettaja-erityisopettaja tai aineenopettaja-erityisopettaja yhteisopettajuutta voidaan toteuttaa osana opetusharjoittelua.

Ilmoittaudu täällä.

Jaa tapahtuma:

bottom of page