top of page

ti 15. toukok.

|

Siltavuorenpenger 3A, Athena 302

Opet osaa yhdessä -seminaari

Tervetuloa Opet osaa yhdessä-seminaaripäivään Helsingin yliopistoon 15.5.2018. Seminaarin teemana on yhteisopettajuus ja se on suunnattu kaikille yhteisopettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille

Ilmoittautuminen ei ole alkanut.
Hankkeen muut tapahtumat

Time & Location

15. toukok. 2018 klo 9.00 – 16.00

Siltavuorenpenger 3A, Athena 302, Siltavuorenpenger 3, 00170 Helsinki, Finland

About the event

Tervetuloa Opet osaa yhdessä-seminaaripäivään Helsingin yliopistoon 15.5.2018. Seminaarin teemana on yhteisopettajuus, jota on kehitelty tämän lukuvuoden aikana opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvien opetusharjoittelujen yhteydessä Normaalikouluissa.

Opet osaa yhdessä-seminaaripäivä on kaikille yhteisopettajuuden kehittämisestä kiinnostuneille kaikille avoin, maksuton, innovatiivinen ja mukaansatempaava keväinen tapahtuma. Seminaari on osa OKM:n rahoittamaa Helsingin yliopiston kestävän tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen ja uutta luovan opettajien osaamisen rakentamisen hanketta, jonka Ope osaa- osahanke kehittää erityisesti opettajaksi opiskelevien osaamista osana opettajan pedagogisia opintoja. Seminaaripäivä koostuu kaikille yhteisistä luento-osuuksista, työpajoista ja osallistavasta improteatterista. Tule ideoimaan ja vaikuttamaan yhteisopettajuuden tulevaisuuteen!

Opet osaa yhdessä -kehittämisseminaari 15.5.2018

(Athena 302, 360, 261, 168)

9.00-9.30 Aamukahvi

9.30-9.45 Seminaarin avaussanat

Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Henri Pesonen, tutkijatohtori Juho Honkasilta ja vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne.

9.45-10.30 Keynote 1: Erityispedagogiikan professori, Marjatta Takala | Oulun yliopisto

Luennolla kuvataan yhteisopettajuuden taustoja, erilaisia malleja ja haasteita. Esitetty materiaali perustuu tutkimusnäyttöön Suomessa ja maailmalla. Oulun yliopiston Tuetaan yhdessä-hanke on selvittänyt yhteisopettajuuden käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla (vastaajia n. 400) ja alustavia tuloksia tästä kyselystä mukana.

10.30-11.15 Keynote 2

Keynote 2: Anna Rytivaara (KT) | Jyväskylän yliopisto

Luennolla käsitellään yhteisopettajuutta kahdesta näkökulmasta. Toisaalta yhteis-opettajuus on työn kehittämisen ja ammatillisen oppimisen väline. Toisaalta yhteis-opettajuus on myös työn kehittämisen ja oppimisen kohde. Luennolla yhdistetään tutkimustietoa ja opettajien kokemuksia yhdessä opettamisesta.

11.15-12.00 Vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne

Yhteistyön konkretiaa: Kampata vai kannustaa?

12.00-13.00 Lounas

13.00-14.30 Työpajat: (kts. työpajojen tarkat kuvaukset seuraavalta sivulta)

1. Vuorovaikutustaidot: yliopistonlehtori Juho Honkasilta

2. Tukiviittomat: erityisluokanopettaja (KM) Mervi Saikkonen

3. Yhteisopettajuus: erityisopettajat Peter von Bonsdorff, Riitta Hosio, Heidi Mattila ja Pasi Sorjonen

14.30-15.00 Kahvi

15.00-15.45 Vuorovaikutusmuotoilija Simo Routarinne

Yhdessä ongelmien ratkaisuun FORUM-menetelmää soveltaen

15.45-16.00 Kiitossanat

TYÖPAJAT

1. Rakentavan vuorovaikutuksen taidot / tutkijatohtori Juho Honkasilta

Työpajassa keskitytään yhteisopettajuuden kannalta keskeisiin vuorovaikutuksen osataitoihin: avoimeen vuorovaikutukseen, palautteen antamiseen ja palautteen vastaanottamiseen. Tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen; valmiita vastauksia ei tarjota!

Työpajan harjoitukset tähtäävät kokemuksellisuuteen ja dialogisuuteen, ja työpaja toteutetaan toiminnallisin yksilö-, pari-, pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmin. Työpajaa varteen tehdään pienimuotoinen, valmistava ennakkotehtävä, jota työstetään työpajassa.

2. Tukiviittomat / erityisluokanopettaja (KM) Mervi Saikkonen

Tutustutaan viittomaperusteiseen kommunikaatioon. Opetetaan yhdessä (yhteisopettajuus) koulumaailman perusviittomia. Aloitetaan alkeista, saadaan tuntumaa viittomien ja viittomakielen maailmaan.

3. Yhteisopettajuus / erityisopettajat Peter von Bonsdorff, Riitta Hosio, Heidi Mattila ja Pasi Sorjonen

Viikin normaalikoulun erityisopettajat kertovat kokemuksistaan yhteisopettajuudesta omassa työssään sekä harjoittelun osana. Miten luokanopettaja-erityisopettaja tai aineenopettaja-erityisopettaja yhteisopettajuutta voidaan toteuttaa osana opetusharjoittelua.

Ilmoittaudu täällä.

Share this event

bottom of page